JTUC-RENGO Tổng liên đoàn Lao động Nhật Bản: Đường dây nóng tư vấn lao động cho người nước ngoài

2022年6月16日

 

JTUC-RENGO Tổng liên đoàn Lao động Nhật Bản: Đường dây nóng tư vấn lao động cho người nước ngoài

-Hỡi các bạn lao động người nước ngoài, hãy liên lạc cho chúng tôi nếu có gặp khó khăn trong công việc-

Ngày 28 (thứ 3) ~ngày 29 (thứ 4) tháng 6  10 giờ ~ 16 giờ

 

Tiếp nhận tư vấn lao động thông qua SNS và email từ các Công đoàn lao động

Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Myanmar.

 

Các bạn những người nước ngoài hãy liên lạc cho chúng tôi nếu có khó khăn trong công việc (bị thương, không trả tiền lương/ tiền tăng ca, đuổi việc vô cớ, bạo lực, v.v). Bảo mật thông tin, tư vấn miễn phí.

 

FB:https://www.facebook.com/rengosoudan.vietnamese  (Trang đặc biệt trong một thời gian giới hạn)

  1. Tiếp nhận tư vấn từ ngày 24 tháng 6. Trả lời từ sau ngày 28.
  2. Hãy viết bằng tiếng quốc gia của bạn.
  3. Chuyên gia tư vấn sẽ trả lời. Sẽ mất một chút thời gian.

 

Email: https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/ (chỉ có tiếng Nhật)

  1. Hãy trao đổi bằng tiếng nhật từ các địa chỉ trên.
  2. Nếu là tiếng nước ngoài thì sẽ mất một chút thời gian.