JTUC-RENGO Tổng liên đoàn lao Nhật Bản: Đường dây nóng tư vấn lao động cho người nước ngoài

2021年1月20日

JTUC-RENGO Tổng liên đoàn lao Nhật Bản: Đường dây nóng tư vấn lao động cho người nước ngoài

Hỡi các bạn lao động người nước ngoài, hãy liên lạc cho chúng tôi nếu có gặp khó khăn trong công việc!

Ngày 26 (thứ 3) ~ngày 27 (thứ 4) tháng 1  10 giờ ~ 16 giờ

 

Tiếp nhận tư vấn lao động thông qua điện thoại, SNS, email từ các Công đoàn lao động

(Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Myanmar)

 

Các bạn những người nước ngoài hãy liên lạc cho chúng tôi nếu có khó khăn trong công việc (bị thương, không trả tiền lương/ tiền tăng ca, đuổi việc vô cớ, bạo lực, v.v). Bảo mật thông tin, tư vấn miễn phí.

 

Đường dây miễn phí: 0120-052-592

  1. Đầu tiên hãy nói bằng tiếng Nhật.
  2. Nếu cần thiết thì sẽ có người phiên dịch thay thế.
  3. Hãy nói rõ vấn đề cần tư vấn

 

FB: (trang đặc biệt trong một thời gian giới hạn) https://www.facebook.com/rengosoudan.vietnamese

  1. Tiếp nhận tư vấn từ ngày 21 tháng 1. Trả lời từ sau ngày 26.
  2. hãy viết bằng tiếng quốc gia của bạn.
  3. Chuyên gia tư vấn sẽ trả lời. Sẽ mất một chút thời gian.

 

Email: https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/ (chỉ có tiếng Nhật)

  1. Hãy trao đổi bằng tiếng nhật từ các địa chỉ trên.
  2. Nếu là tiếng nước ngoài thì sẽ mất một chút thời gian.